Kvalitatīvas tērauda konstrukcijas.

Starptautiskas konkurences veicināšana

SIA”Steel Constructor MM” ir noslēdzis 2017. gada 11. maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/258 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.